Tamara Heribanová

Rozhovory / Tamara Heribanová
5
Foto: Branislav Šimončík

Je všestranne talentovaná mladá novinárka, moderátorka, autorka kníh pre deti i pre dospelých. Vyštudovala žurnalistiku a literatúru na viedenskej univerzite, v holandskom Utrechte získala diplom z germanistiky a literárnej vedy, v Bratislave na Univerzite Komenského promovala z marketingovej komunikácie. Venuje sa písaniu pre mesačník EMMA, moderovaniu televíznych programov a najnovšie aj literárnej tvorbe pre deti. V roku 2012 jej vo vydavateľstve Ikar vyšla kniha Misia Eva, prísne tajné, ku ktorej koncom roka pribudne aj pokračovanie.

V mestskej knižnici sa 3. apríla 2014 uskutočnila beseda, na ktorej detskému publiku predstavila čarovnú „tajnú“ knihu a tiež odpovedala na množstvo otázok, ktorými ju deti zasypali. Chvíľu času si našla aj pre nás a porozprávala nám aj o tom, čo má s hlavnou hrdinkou svojej knihy spoločné.


Ste autorkou knihy Misia Eva, prísne tajné, v ktorej je hlavou hrdinkou školáčka Evka Šidlová so svojou vierou, silou a odvahou bojovať za správnu vec. Máte s touto postavičkou niečo spoločné? Ste tiež taká bojovníčka?

Myslím, že v živote profesijnom, najmä však osobnom, je mimoriadne dôležitá a vzácna trpezlivosť. Ak by som teda mala niečo spoločné s Evkou Šidlovou, jednoznačne to bude neutíchajúca viera v ľudské dobro, lásku a slušnosť, je to ale aj vytrvalosť. Život prináša nielen pekné chvíle, ale aj neúspechy, ale mohli by sme sa tešiť z úspechov keby sme nepoznali aké nepríjemné je ak niečo nevyjde podľa plánu, aj keď sme sa veľmi snažili? Takže áno, tak ako Evka aj ja mám vo svojom živote plán. Na prvom mieste v tomto ak to teda nazveme „pláne“ je robiť veci najlepšie ako sa len dá, venovať im celé srdce a nenechať sa znechutiť, demotivovať momentmi, kedy sa slniečko skryje za tmavé ťažké mraky.

Aké je písať knižku pre deti? Žili ste s hlavnou hrdinkou po celý čas vzniku knihy, alebo ste niekedy museli vypnúť a odložiť Evku na pár dní do šuflíka, oddýchnuť si a načerpať nové nápady?

S Evkou Šidlovou a všetkými postavami v knihe Misia Eva, prísne tajné sa mi žilo úžasne. Kiež by každé písanie prózy bolo také zábavné. O to viac som si uvedomovala ako veľmi sme prepojené pri písaní pokračovania knihy, ktoré sa odohráva v exotickom Thajsku. Naviac, mimoriadne si vážim to, že mi osud umožnil spoznať a spolupracovať s fantastickou ilustrátorkou Petrou Hilbert. Momentálne pripravujeme spomínané pokračovanie a vždy sa teším na nové ilustrácie z Petriných farbičiek. Dá sa povedať, že to vnímam ako jeden krásny dar, nehovoriac o radosti, ktorú prežívam počas besied a stretnutí s malými i veľkými čitateľmi.

Čo Vaše sny a túžby? O čom ste snívali, keď ste boli druháčka, ako je Eva Šidlová? A o čom snívate teraz?

Veľkosť mojich snov sa vekom nezmenila. Stále túžim a snívam, niekedy viac počas dňa ako v noci. Sú to veci úplne bežné, teším sa z maličkostí a najviac som vďačná za rodinu, priateľov, blízkych, milých ľudí, ktorí sú v mojom okolí. Nie je totiž nič cennejšie ako dobré vzťahy. Láska, pochopenie a blízkosť, to dáva môjmu životu zmysel.

Krst knihy Misia Eva 4
Tamara Heribanova beseda v martinuse
Detská knižnica