Tomski&Polanski (Lukáš Tomek a Ilona Polanská)

Rozhovory / Tomski&Polanski (Lukáš Tomek a Ilona Polanská)
polansky

Dvajica ilustrátorov na voľnej nohe, ktorá tvorí tím pozostávajúci z 2 hláv, 4 rúk a množstva nápadov a energie. Koncentrujú sa na zmysluplné projekty, ktoré prinášajú všetkým (aj im samotným) radosť a úžitok. Pochádzajú z Českej republiky a ich portfólio je naozaj široké – od kresby a maľby (či už klasickej, alebo digitálnej) cez grafiku až po animáciu. Ich prácu využívajú rôzne médiá a spoločnosti.

Ako zahraniční rečníci vystúpili na celoslovenskej konferencii ilustrátorov PIKTO 14, kde poslucháčom predostreli svoje skúsenosti s ilustráciou vo verejnom priestore. Priestory piešťanskej knižnice navštívili v dňoch 24.-25. októbra.


Do Piešťan vás priviedla konferencia PIKTO 14. Môžete nám porozprávať odkiaľ ste sem prišli a aké poznatky ste prezentovali?

Lukáš Tomek: Sme Tomski&Polianski - Luke a Ilona. Sme dvaja ilustrátori a pricestovali sme z Prahy a z Vysočiny v Českej republike. Úcastníkom konferencie sme porozprávali o svojej práci, o ilustrácii a o tom, čomu sa venujeme. Priblížili sme, ako sa dá ilustrácia preniesť zo stola až niekam do verejného priestoru. Veľmi sme sa na to tešili.

Ilona Polanská: Pripravili sme si taký obrazový materiál, ktorý predstavuje prierez našou doterajšou prácou, pretože sme sa zoznámili vlastne tak, že sme spolu kreslili vo verejnom priestore. Až potom sme sa dostali k počítaču a k výsledkom na papieri. Predstavili sme sa tak nejako letom-svetom.

S akou odozvou na vašu prácu a jej prezentáciu ste sa stretli v Českej republike?

Ilona Polanská: Zúčastnili sme sa na jednej prezentácii v Českom Brode, ale tam sa neviedla žiadna diskusia. Bola to skôr taká seba prezentácia. Takže v Piešťanoch je to iné.

Je ilustrácia vo verejnom priestore téma, ktorá v spoločnosti rezonuje?

Lukáš Tomek: Snažíme sa pôsobiť vo všetkých sférach, do ktorých ilustrácia môže presahovať. Je to jedna z vecí, ktorá sa deje, ale už to nie je niečo, čo by tak vynikalo ako niekoľko rokov dozadu. Vtedy sa riešil do veľkej miery street art, ktorý myslím, že dnes prechádza aj inde. Na konferencii sme hovorili o zaužívaných systémoch a snažili sme sa vymyslieť, ako to posunúť ďalej v praxi.

Odkiaľ ste sa dozvedeli o konferencii ilustrátorov a ako ste reagovali na ponuku vystúpiť v rámci jej programu?


Ilona Polanská: Oslovili nás organizátori a veľmi nás to zaujalo.

Lukáš Tomek: O konferencii sme vedeli aj minulý rok a už vtedy sa nám páčilo, že sa také niečo koná. V Českej republike nie je takáto možnosť stretnúť sa s ilustrátormi a porozprávať sa o rôznych témach. Máme z toho veľkú radosť, že sa to deje práve na Slovensku a že sme mohli navštíviť Piešťany.

Takže v Piešťanoch ste prvýkrát? Sú vám známi niektorí z organizátorov alebo prednášajúci?

Ilona Polanská: Je to prvýkrát čo sme vo vašom meste a poznáme sa skôr s prezentujúcimi. Je to super stretnúť sa reálne s ľuďmi, ktorých profil a tvorbu poznáme virtuálne cez internet.

Detská knižnica