Zuzana Grečnárová

Rozhovory / Zuzana Grečnárová
grecnarova

Po ukončení štúdia na VŠMU pracovala ako dramaturgička v Slovenskej televízii, Hlavnej redakcii literárno-dramatického vysielania. V roku 1999 nastúpila do Slovenského rozhlasu, kde pracovala ako redaktorka v Odbornej redakcii umelecko- dokumentárnych programov. Od decembra 2000 pracuje ako dramaturgička rozprávkových hier. Pri dramaturgickej práci jej rukami prešli desiatky nových rozprávkových titulov, pracuje s mnohými mladými autormi, ktorí často debutujú v dramatickej tvorbe práve rozprávkovými hrami. Snaží sa v celkovej dramaturgii venovať dostatočný priestor pôvodným hrám aj dramatizáciám literárnych diel, a to slovenských i celosvetových.


Môžete nám prezradiť  či váš tip na víťaza, ktorý ste mali počas príprav festivalu, vyšiel?

Musím povedať, že naozaj vyšiel. Zrejme som odhadla, ktoré tituly by mohli zabodovať a tie uspeli u detskej aj u odbornej poroty. Pri detskej porote ma veľmi potešilo, že si vybrali Čertovho kamaráta, lebo je to naozaj veľmi veselá, vtipná a pre deti prístupná rozprávka. Čo sa týka odbornej poroty, ako som sa rozprávala s členmi, mali rôzne kritériá, bavili sa o rôznych tituloch. Nakoniec zvíťazil Leonardo, kocúr z ulice a myslím si, že právom. Je to podľa mňa úžasná vec a treba si ju vypočuť.

Určite ste stihli načerpať aj festivalovú atmosféru. Aká bola tento rok?

Samozrejme, že som to stihla, pretože akcií bolo veľmi veľa. Snažila som sa ich zúčastniť čo najviac. Veľmi ma teší, že okrem toho, že sme počúvali a že sme mali veľmi vážne debaty, uskutočnili sa podujatia, kde bolo veľmi veľa detí, ktoré sa veľa pýtali, boli informované, bolo vidieť že čítali, počúvali. Je to pre nás posolstvo tohto festivalu. Po jeho skončení si vždy povieme, že to malo  svoj význam.

Detská knižnica