Žúžiová Zuzana

Rozhovory / Žúžiová Zuzana
zuzikova

Profesionálne sa venuje dizajnu a priestorovému plánovaniu. Zameriava sa na problematiku tvorby verejných priestorov v súčasnom meste. Vo svojich teoretických prácach a projektoch v praxi sa sústreďuje sa na témy týkajúce sa participatívnych plánovacích procesov, zapájania komunít do procesu formovania prostredia a stratégiám pre zdravé a trvalo udržateľné mesto.

Intenzívnou praxou a vzdelávaním v oblasti tvorby verejných priestorov prešla počas svojho ročného pôsobenia v organizácií Project for Public Spaces v New Yorku. Pracovala na 26 projektoch, nielen na území USA, ale aj v ďalších mestách po celom svete. Projekty boli zamerané na tvorbu koncepčných plánov pre námestia, parky, ulice, ihriská, trhoviská a nábrežia. Verejné priestory neboli riešené len vo svojej fyzickej, priestorovo-hmotovej rovine, ale aj sociálno-ekonomickej, a chápené ako významný prostriedok spoločenskej transformácie a vytvárania životaschopných komunít.
V súčasnosti pôsobí ako nezávislá konzultantka pre verejné priestory.

Svoj pohľad na problematiku ilustrácie vo verejnom priestore predostrela počas 3. ročníka konferencie PIKTO 14. S kolegami z rôznych oblastí diskutovala v priestoroch knižnice v dňoch 24.-25. októbra.


Na tohtoročnej konferencii ilustrátorov ste sa zúčastnili ako jedna z prednášajúcich. Akej téme ste sa venovali?

Môj príspevok bol o street arte, o výtvarnom umení vo verejnom priestore, ktorý sa dá využiť ako nástroj na zlepšenie priestorov zdieľaných verejnosťou a posilnenie lokálnych komunít.

Z akej oblasti ste čerpali poznatky? Kde pôsobíte?

Venujem sa verejným priestorom a participatívnym plánovacím procesom vo verejných priestoroch. V rámci čoho som sa pozrela na street art ako na nástroj, ktorý sa dá použiť práve pri formovaní verejného priestoru. Rozprúdila sa veľmi zaujímavá diskusia,  v ktorej sa diskutovalo, akú úlohu má aj komunita, ktorá v tom verejnom priestore žije a pohybuje sa. Ako participuje na určovaní toho, aké výtvarné dielo tam má alebo nemá byť.

Ako ste reagovali na pozvanie na túto konferenciu? Vedeli ste o jej tradícii?

O konferencii som sa tento rok dozvedela prvýkrát od organizátorov, ktorí ma oslovili s tým, že by boli radi, ak by som spravila príspevok. Kedže sa jedná o konferenciu zameranú aj na verejné priestory, ktorým sa venujem, bez váhania som súhlasila.  

Je verejná diskusia na tému konferencie prínosná?

Určite áno. Je veľmi dobré, keď sa  prepájajú rôzne oblasti pri utváraní tak dôležitej témy ako sú verejné priestory.

Ako na Vás vplýva priestor mestskej knižnice, ktorá je partnerom podujatia a už tretí rok sa pod jej strechou združujú a diskutujú ilustrátori z celého Slovenska?

Je to veľmi príjemné. Pred chvíľou som sa rozprávala s organizátormi, že prečo práve Piešťany a prečo tento priestor, tak povedali, že knižnica je k nim veľmi ústretová. A samozrejme tieto akcie určite netreba kumulovať len v Bratislave. Aj v iných mestách je to zaujímavé, keď sa takéto niečo deje.

Detská knižnica