Súťažné tituly

Kategória monologických rozprávok


pom-pom-obalka

István Csukás
POMPOMOVE ROZPRÁVKY
(knižná predloha:  Pompomove rozprávky, Mladé letá)

Vypočujte si


Kategória rozprávková hra


david-a-absolon-obalka

biblický príbeh / Ondrej Sliacky
DÁVID A ABSOLÓN
(knižná predloha: Biblia – Čítanie zo Starého zákona, D&D Studio a vydavateľstvo NONA)

Vypočujte si
kalif-bocian-obalka

Wilhelm Hauff / Kveta Slobodníková
PRÍHODA O KALIFOVI BOCIANOVI
(knižná predloha: Príbeh o kalifovi bocianovi, Vydavateľstvo Karla Nietzscheho, Niederweisa)

Vypočujte si


Detská knižnica