Ceny festivalu

Zvláštna cena Rozhlasu a televízie Slovenska

Zvláštna cena je rovnako vecnou cenou, udeľuje ju Rozhlas a televízia Slovenska a je určená výraznej umeleckej osobnosti (spisovateľ, herec, režisér), ktorá svojím celoživotným dielom výrazne ovplyvnila rozhlasovú dramatickú tvorbu pre deti.

cena rtvs

Zvláštna cena Literárneho informačného centra

Zvláštna cena Literárneho informačného centra sa udeľuje v tomto ročníku po prvýkrát, a to pri príležitosti 95. výročia narodenia významnej slovenskej spisovateľky Márie Ďuríčkovej. Je určená autorovi v oblasti detskej tvorby za významný umelecký prínos.

CMD-lelovsky-01
CMD-lelovsky-0102-00
CMD-lelovsky-0103-00

Cena Zázračný oriešok

ZO 2014

1. kategória:

-  cena detskej poroty za najlepšiu monologickú rozprávku (autorovi, tvorcom rozhlasovej realizácie, vydavateľovi knižnej predlohy)

- cena odbornej poroty za najlepšiu monologickú rozprávku (autorovi, tvorcom rozhlasovej realizácie, vydavateľovi knižnej predlohy)

2. kategória:

- cena detskej poroty za najlepšiu rozprávkovú hru (autorovi, tvorcom rozhlasovej realizácie, vydavateľovi knižnej predlohy)

- cena odbornej poroty za najlepšiu rozprávkovú hru (autorovi, tvorcom rozhlasovej realizácie, vydavateľovi knižnej predlohy)

 

Cena Zázračný oriešok je vecná.

Detská knižnica