Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Hudobná pedagogička

Absolventka hry na klavír na Konzervatóriu v Brne, korepetítorka baletu, pedagogička na Divadelnej fakulte JAMU. Pracuje so študentmi, ktorých sa snaží priviesť k rôznym hudobným štýlom a improvizácii, píše pre nich vlastnú hudbu a upravuje im do viac-hlasu zaujímavé skladby. Založila rodinnú kapelu CKK Band, kde do hry zapája i deti.