Lenka Veverková

veverkova

Rozhlasová dramaturgička

Ukončila bakalárske štúdium na Katedre teórie a kritiky DAMU, kde v súčasnosti dokončuje i magisterské. Vzdelanie si rozšírila na Rose Bruford College of Theatre and Performance v Londýne. S Českým rozhlasom spolupracuje od roku 2015 ako dramaturgička tvorivej skupiny Drama a literatura. Podieľa sa predovšetkým na príprave sobotných hier pre celú rodinu, nedeľných rozprávok, čítaní pre deti a mládež, Hajajovi a minútových rozprávkach. Pre rozhlasovú stanicu Vltava pripravila takisto niekoľko čítaní na pokračovanie. Prispieva do časopisu Loutkař, je autorkou rozhlasovej dramatizácie jednej z najznámejších kníh českého spisovateľa Ladislava Fuchsa, Spaľovač mŕtvol.

Detská knižnica