Marta MRÁZIKOVÁ

Vedúca Referátu kultúry, športu a mládeže pri MsÚ Piešťany

Napriek tomu, že vyštudovala Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline, už takmer 25 rokov pracuje v oblasti kultúry – najskôr v Slovenských liečebných kúpeľoch, potom na Mestskom úrade v Piešťanoch. Bola prednostkou správy školstva a kultúry, momentálne vedie Referát kultúry, športu a mládeže. Vo svojom súkromnom živote i v praxi bola vždy v blízkom vzťahu k deťom a k mládeži, nezanedbateľné sú prínosy pri organizovaní podujatí mestského, regionálneho i celoslovenského charakteru. Zaoberá sa aj kultúrnymi aktivitami v spolupráci so zahraničnými partnerskými mestami. Členkou odbornej poroty festivalu Zázračný oriešok je od jeho prvého ročníka, teda už po ôsmykrát.

Späť
Newsletter
Detská knižnica