Božská komédia je Najkrajšou knihou roka 2019

Dátum oznamu: 07. 05. 2020

Klasické dielo nielen európskej, ale i celosvetovej literatúry vyšlo v rôznych edíciách, reedíciách a jazykových úpravách s rôznymi ilustrátorskými a grafickými prístupmi. Najnovšie vydanie Danteho Božskej komédie však prekonalo očakávania tak milovníkov literatúry ako aj výtvarného umenia a grafiky. Svoje tvorivé sily spojili vydavateľstvo Spolku Sv. Vojtecha, prekladatelia - romanisti Jozef Felix a Viliam Turčány a vynikajúci slovenský maliar, ilustrátor, grafik a sochár Miroslav Cipár. Tak vznikla Najkrajšia kniha roka 2019, ktorá okrem samotného, bohato ilustrovaného textu, obsahuje množstvo poznámok, komentárov a schém.

Čo dodať. Hádam len to, že Božská komédia je naozaj "božská" a právom si zaslúži nielen titul najkrajšej knihy roka, ale takisto aj Cenu ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorú získala za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy.
Newsletter
Detská knižnica