Dramaticko nedivadelný rok 2020

Dátum oznamu: 12. 02. 2021

Opäť sme oslovili našich spolupracovníkov, aby nám priblížili ich rok 2020. Divadelná a televízna režisérka Adriana Totiková, ktorú naši návštevníci poznajú aj ako skvelú moderátorku literárnej kaviarne Knihotúlanie, nám napísala:

„Rok 2020 a jeho čudesný priebeh ma zaskočil zrejme ako každého. Zrušené premiéry, podujatia, pozmenené plány a žiadne cestovanie. Keďže mnoho mojich divadelných aj televíznych projektov sa posunulo na neurčito, vytiahla som svoj "nápadník", kde mám poznačené idey na projekty a začala si v ňom listovať. Vždy bude mnoho námetov a tém na tvorbu. Zostávam optimistkou a verím, že všetci vyjdeme z tejto náročnej dlhotrvajúcej situácie ako bohatšie osobnosti a teším sa na to, keď budeme môcť našim divákom, poslucháčom, čitateľom, návštevníkom, opäť prinášať radosť, smiech aj podnety na zamyslenie v podobe umeleckých diel.“

Tešíme sa na všetky podujatia, na ktorých budeme s Adrianou Totikovou spolupracovať.
Newsletter
Detská knižnica