Ferdinand Pekár: 95

Dátum oznamu: 26. 05. 2021

Pri príležitosti životného jubilea 95 rokov usporiadala naša knižnica výstavu obrazov akademického maliara Ferdinanda Pekára. Vystavené diela pochádzajú zo zbierky Mestskej knižnice mesta Piešťany. 

Ferdinand Pekár (1926) absolvoval v rokoch 1951 - 1956 Vysokú školu výtvarných umení u profesorov Bedřicha Hoffstadtera (krajinársky odbor) a Jána Mudrocha (oddelenie figurálnej maľby). Po ukončení štúdia pôsobil ako odborný asistent na Anatomickom ústave Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa zdokonaľoval v štúdiu ľudského tela. Až do 70. rokov spočívalo ťažisko jeho tvorby v realizovaní monumentálnych prác v interiéri a exteriéri. V roku 1970 sa Pekár presťahoval z Bratislavy do Piešťan, kde upúšťa od monumentálnej tvorby a plne sa venuje komornej maľbe. 

Viac informácií nájdete na: 
https://www.kniznica.sk/detaily-zaznamu/?tx_kioscosmotron_pi1%5Bdetail%5D=pim_un_auth*0168341

Upozornenie: Podľa aktuálne platných hygienických opatrení MZSR je vstup na výstavu povolený pre skupinu v maximálnom počte 10 osôb (od 31. mája 2021 sa počet mení na 15 osôb). Prosíme vás o rešpektovanie bezpečnostných nariadení – nosenie respirátora FFP (od 31. mája 2021 rúško) – dodržiavanie odstupu – dezinfekcia rúk v záujme zachovania vášho zdravia i zdravia zamestnancov knižnice.

Výstava bude prebiehať od 25. mája 2021 do 04. júna 2021 – tešíme sa na vás!
Newsletter
Detská knižnica