Hravo k vzdelaniu

Dátum oznamu: 11. 10. 2022

Vzdelávať sa dá rôznymi formami a metódami. Do knižnice nám pribudli zaujímavé interaktívne hry, pri ktorých si deti rozširujú slovnú zásobu ale aj sa zabávajú. Môžu precestovať svet rozprávok zaujímavou hrou Z pohádky do pohádky alebo si zlepšiť postreh v hre Vyskúšaj sa! Všetky tieto hry rozvíjajú kreatívne myslenie, vlastnú fantáziu aj vzájomnú spoluprácu.

Nákup z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu Knižnica ako tretie miesto.
Newsletter
Detská knižnica