Ježko Jožko / Čítame cez web

Dátum oznamu: 19. 11. 2020

Dnes budeme v piešťanskej knižnici opäť tvoriť. Vyrobíme si ježka Jožka, ktorý akoby vyskočil z knižky Simony Čechovej Včelár Jožko. Zároveň vám predstavíme túto slovenskú autorku a ilustrátorku. Budete potrebovať papier, ceruzky, nožničky a chuť si vymýšľať. Z našej webovej stránky si stiahnite maketu a môžeme začať. 

 

Makety:

https://www.kniznica.sk/fileadmin/kniznica/bannery/2020/rozpravkove_vystavy/Maketa_matka.pdf https://www.kniznica.sk/fileadmin/kniznica/bannery/2020/rozpravkove_vystavy/Maketa_robotnica.pdf https://www.kniznica.sk/fileadmin/kniznica/bannery/2020/rozpravkove_vystavy/Maketa_trud.pdf


Všetky workshopy nájdete na:
https://www.kniznica.sk/kniznica-online/citame-cez-web/workshopy/
Newsletter
Detská knižnica