Kniha v knihe ako experiment študentov ilustrácie

Dátum oznamu: 07. 09. 2020

V Piešťanskom informačnom centre vystavujú študenti Ateliéru ilustrácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave pod kurátorským vedením Ľuboslava Paľa. Výstava Kniha v knihe predstavuje výber knižných projektov mladých talentov a  prezentuje široké spektrum podôb súčasnej ilustrácie a umenia knihy – od prototypov ilustrovaných kníh pre deti až po knižný objekt. Spoločnou črtou je výtvarný experiment, hľadanie originálneho autorského výrazu a slobodnej kreativity, typickej pre nastupujúcu generáciu knižných tvorcov. Práce boli realizované ako semestrálne zadania v Ateliéri ilustrácie za obdobie niekoľkých posledných rokov. Výstava je súčasťou 11. ročníka festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe. a potrvá v priestoroch PIC od 4. septembra do 5. októbra 2020.
Newsletter
Detská knižnica