Knižnica otvorí 18. mája

Dátum oznamu: 12. 05. 2020

Piešťanská knižnica svoje knižnično-informačné služby začne poskytovať od pondelka, 18. mája 2020 v upravených otváracích hodinách: pondelok až piatok v čase 8.30-17.00 h.

Prosíme vás však o trpezlivosť a zhovievavosť, nakoľko budeme naše služby poskytovať v obmedzenom rozsahu. Aby sme sa navzájom chránili, pri návšteve knižnice bude nutné dodržiavať určité pravidlá. Do budovy knižnice bude možné vstúpiť len s ochrannými prostriedkami (prekrytím tváre). Vzhľadom na riziko odporúčame prehodnotiť návštevu rodičom s deťmi do 2 rokov.

Počet čitateľov v priestoroch knižnice určených pre používateľa nesmie prekročiť koncentráciu 1 čitateľ na 25m2. Pred výpožičným pultom je potrebné dodržať stanovenú a vyznačenú diskrétnu zónu. Z bezpečnostných dôvodov zatiaľ nebude možné využívať priestory Oddelenia pre deti a mládež, čitárne, verejný internet a knižničné katalógy. Výpožičné služby budú prebiehať na Oddelení pre dospelých. Knižky, ktoré čitatelia vrátia, musia prejsť z hygienických dôvodov povinnou 5-dňovou karanténou.

Veríme, že všetky obmedzenia spoločnými silami prekonáme a prispejeme tak k tomu, aby sme vám naše služby mohli opäť poskytovať v plnom rozsahu.
Newsletter
Detská knižnica