Knižnica zostáva zatvorená

Dátum oznamu: 16. 04. 2020

Vzhľadom na množiace sa otázky čitateľov o termíne znovuotvorenia knižnice vás chceme informovať, že zatiaľ tento termín určiť nevieme. Závisí to od rozhodnutia centrálneho krízového štábu. 

Aj napriek tomu, že knižnica je pre verejnosť zatvorená, naši zamestnanci pracujú na ochrane a údržbe knižničného fondu. V prípade predlžovania výpožičiek alebo iných otázok nás môžete kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Kontaktovať nás môžete aj v prípade žiadosti o vypracovanie rešerše z nášho fondu. Zároveň čitateľov ubezpečujeme, že počas tohto obdobia nevymáhame upomienky. Za pochopenie ďakujeme.
Newsletter
Detská knižnica