Lúčime sa...

V piatok, 26. januára 2018, nás navždy opustil  pán Kornel Duffek, významný kultúrny pracovník, hudobný pedagóg, propagátor kultúrneho a historického diania v Piešťanoch, zberateľ, spoluautor viacerých publikácií a propagačných materiálov, dlhoročný šéfredaktor Revue Piešťany, zanietený ochranca prírody, dlhoročný poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany a predseda Kultúrnej a názvoslovnej komisie pri MsZ, významný spolupracovník Mestskej knižnice mesta Piešťany,  a predovšetkým skvelý človek.

O jeho živote a práci pre mesto Piešťany píšeme podrobne v databáze osobností na našej web stránke:

http://www.kniznica.sk/detaily-zaznamu/?tx_kioscosmotron_pi1%5Bdetail%5D=0101260

Česť jeho pamiatke!
Newsletter
Detská knižnica