Lúčime sa...

Vynikajúci slovenský historik, spisovateľ a publicista Pavel Dvořák, patril k významným návštevníkom našej knižnice. Napísal vyše dvadsať kníh a publikoval množstvo článkov. Jeho charakteristický hlas sa stal natrvalo súčasťou množstva televíznym filmov i  rozhlasových relácií. V piatok, 21. decembra 2018, slovenská kultúrna obec ale i spoločnosť navždy stratila výnimočného človeka, ktorý však po sebe zanechal vo filmovom a rozhlasom archíve nádherný odkaz.

Česť jeho pamiatke!
Newsletter
Detská knižnica