Mať tak zázračný prst

To by bolo super! Alebo nie? Svoje by vám to tom vedela povedať hrdinka jednej z najznámejších knižiek britského spisovateľa Roalda Dahla, autora Charlieho továrne na čokoládu, Matildy a ďalších nádherných rozprávkových príbehov. Knižku Zázračný prst ilustroval Quentin Blake – Dahlov dvorný ilustrátor no a v slovenčine ju vydalo vydavateľstvo Enigma. 
Newsletter
Detská knižnica