Mestská knižnica mesta Piešťany ďakuje Fondu na podporu umenia

Dátum oznamu: 13. 08. 2020

Vyjadrujeme vďaku Fondu na podporu umenia za možnosť obohatenia prírastkov v Mestskej knižnici mesta Piešťany o 1165 kusov. Z finančnej dotácie v rámci podporných programov v rokoch 2019-2020 sme mohli inovovať knižný fond a ponúknuť v našich priestoroch zaujímavú a aktuálnu literatúru rôznych žánrov pre všetky vekové skupiny našich čitateľov. Vďaka projektu "Knihou k vzdelaniu" pribudla na policiach knižnice nová beletria, odborná a detská literatúra. Tešíme sa aj z výtlačkov periodických publikácií - umeleckého mesačníka pre žiakov 1. - 5. ročníka ZŠ Slniečko a detského časopisu Bublina.

S úctou Mestská knižnica Mesta Piešťany.
Newsletter
Detská knižnica