Najkrajšie knihy Slovenska v Piešťanoch

Dátum oznamu: 02. 02. 2021

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, každoročne vyhlasuje súťaž o najkrajšie a najlepšie knihy. Prihlásené tituly hodnotí 20 členná odborná porota podľa výtvarných a polygrafických hodnôt i podľa súhry všetkých zložiek knižného celku. Každý rok tak vzniká ocenená kolekcia maximálne 20 kníh, ktoré spĺňajú náročné výtvarné a technické kritériá a sú vyhlásené za Najkrajšie knihy Slovenska. Súťaž je pokračovateľom tradície založenej v roku 1965, ktorá od svojho vzniku sleduje zámer zvyšovať výtvarnú úroveň a kvalitu polygrafického spracovania kníh. Spoluusporiadateľmi sú Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku. Cieľom súťaže je podporiť a oceniť zvyšovanie výtvarnej úrovne a kvality publikácií knižného charakteru. Naši návštevníci sa môžu tešiť na tie najkrajšie knihy roku 2019. Výstava bude otvorená 22. februára 2021. Môžete sa ňou kochať do 13. marca 2021. Srdečne vás pozývame!
Newsletter
Detská knižnica