Navštívia nás knihovníci z Moravy

V stredu, 15. mája 2019, privítame v priestoroch našej knižnice vzácnu návštevu. V rámci študijnej cesty, ktorý organizuje regionálny výbor Svazu knihovníků a informačních pracovníků, našu knižnicu navštívi štyridsať knihovníkov z Juhomoravského, Zlínskeho, Olomouckého kraja a z Vysočiny, na ktorých sa už teraz veľmi tešíme.
Newsletter
Detská knižnica