Nová kniha o kúpeľníctve v našom fonde

Dátum oznamu: 04. 09. 2020

„V minulosti bol problém Piešťany dostať. Zháňali sa známosti na poisťovniach, u lekárov, už rok dopredu sa zháňal podpísaný papier. Bolo tu narvané, to sme nevedeli, kam skočiť.“ spomínajú na 80. roky minulého storočia lekári v piešťanských kúpeľoch. Ako to kedysi vyzeralo v Piešťanoch, ale aj ďalších slovenských kúpeľných mestách, sa dočítate v knihe ARCHITEKTÚRA STAROSTLIVOSTI kolektívu autorov Zaiček Martin, Kalinová Andrea, Hlaváčková Petra. Publikácia odkazuje k fenoménu kúpeľníctva na území dnešného Slovenska v období po druhej svetovej vojne. Neopomína však ani tému vnímania tela, regenerácie a spôsobu života. Knižku sme zakúpili do knižničného fondu vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia. 
Newsletter
Detská knižnica