Nové opatrenia od 11.10.2021

Dátum oznamu: 08. 10. 2021

Od pondelka do knižnice s respirátorom 

V súvislosti so zaradením piešťanského okresu do I. stupňa ohrozenia v rámci COVID automatu (červený okres) je vstup do Mestskej knižnice mesta Piešťany od pondelka 11. októbra povolený v režime ZÁKLAD – t.j. nevyžaduje sa potvrdenie o očkovaní, prekonaní COVID-19 či výsledok testovania.

Vzhľadom k tejto skutočnosti bude pri návšteve knižnice potrebné dodržiavať nasledovné opatrenia:
- Vstup a pobyt v budove je možný len s prekrytím horných a dolných dýchacích ciest respirátorom FFP2.
- Pri vstupe do budovy použite dezinfekciu na ruky.
- K výpožičnému pultu pristupujte po jednom, zachovávajte odstupy minimálne 2 metre a 15m² na jedného návštevníka (neplatí pre členov spoločnej domácnosti).

Hromadné podujatia knižnice v režime OTP

V súvislosti so zaradením piešťanského okresu do I. stupňa ohrozenia v rámci COVID automatu (červený okres) je účasť na podujatiach knižnice od pondelka 11. októbra povolená v režime OTP – t.j. vyžaduje sa potvrdenie o očkovaní, prekonaní COVID-19 či negatívny výsledok testovania (antigénový test nie starší ako 48 hodín, PCR nie starší ako 72 hodín).

Pri účasti na hromadných podujatiach sú platné nasledovné opatrenia:

1. Vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia je možný len s respirátorom FFP2 v zmysle aktuálne platného nariadenia ÚVZSR,
2. Pri vstupe do budovy použite dezinfekciu na ruky.
3. Pri vstupe a odchode z podujatia a pri presune medzi jednotlivými priestormi dodržiavajte rozostupy 2 m medzi osobami (s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti a školských skupín).
4. V prípade sedenia musí medzi obsadenými miestami ostať jedno miesto neobsadené (s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti).
5. Hromadného podujatia sa nesmie zúčastniť osoba, ktorá vykazuje príznaky akéhokoľvek akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie), a je povinná zostať v domácej izolácii.
6. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia.
7. Rešpektujte zákaz podávania rúk.
8. Rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením, srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému, osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb.
9. Maximálna kapacita na hromadných podujatiach je 25% (pri kultúrnych podujatiach 50% kapacity).
10. Organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo e-mailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania.
Veríme, že aj tieto obmedzenia spoločnými silami prekonáme a prispejeme tak k tomu, aby sme vám naše služby mohli poskytovať v plnom rozsahu.

Tešíme sa na vás.
Newsletter
Detská knižnica