Nové opatrenia od 22. novembra 2021

Dátum oznamu: 22. 11. 2021

V súvislosti so zaradením piešťanského okresu do III. stupňa ohrozenia v rámci COVID automatu (čierny okres) a vzhľadom k novým platným vyhláškam ÚVZ SR je pri vstupe do budovy Mestskej knižnice mesta Piešťany potrebné dodržiavať nasledovné opatrenia:

1. Vstup a pobyt v budove je možný len s prekrytím horných a dolných dýchacích ciest respirátorom FFP2.
2. Pri vstupe do budovy použite dezinfekciu na ruky.
3. K výpožičnému pultu pristupujte po jednom, zachovávajte odstupy minimálne 2 metre a 25m² na jedného návštevníka (neplatí pre členov spoločnej domácnosti).

Pri realizácii hromadných kultúrnych podujatí sa riadime COVID automatom. Režim na podujatiach zvažujeme individuálne:
1. Režim OP – max. kapacita 50 osôb (osoba kompletne očkovaná alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami) 
2. Režim OTP – max. kapacita 6 osôb (osoba kompletne očkovaná; osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu; osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami)

Viac informácií o režimoch nájdete v jednotlivých podujatiach v kalendári

Veríme, že aj tieto obmedzenia spoločnými silami prekonáme a prispejeme tak k tomu, aby sme vám naše služby mohli poskytovať v plnom rozsahu.

Tešíme sa na vás.
Newsletter
Detská knižnica