Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


O Báthoryčke s Jaroslavom Strakom

Najznámejšou majiteľkou Čachtického hradu bola grófka Alžbeta Báthoryová-Nádasdyová, jedna z najbohatších žien Uhorska, preslávená svojou krutosťou a vraždami mladých dievčat. Súdny proces s ňou, ktorý je opradený mnohými nejasnosťami, v knihe Čachtický hrad a Alžbeta Báthoryová (Marenčin, 2018) rozoberá Dr. h. c. Prof. PhDr. Jaroslav Straka, Dr. Sc., vysokoškolský pedagóg, právnik a publicista. Tento nositeľ Národnej ceny ČSR, Zlatej medaily Univerzity Mateja Bela a ďalších vyznamenaní navštívi Piešťanské informačné centrum už zajtra 25. septembra 2019 o 17.30 hodine, aby sa s Vami podelil o poznatky, ktoré počas svojho bádania objavil. Srdečne Vás pozývame!