09.05.2018

O Benešovi so Stanislavom Motlom

V stredu 9. mája 2018 o 17.00 hod. privítame v priestoroch Piešťanského informačného centra známeho reportéra, investigatívneho novinára, publicistu a spisovateľa Stanislava Motla, ktorý si pre návštevníkov pripravil prezentáciu spojenú s premietaním filmu s názvom Zabijte Edvarda Beneše!. Podujatie pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa sa koná v spolupráci s Českým spolkom v Trnavskom regióne - Mestským klubom Piešťany.
Newsletter
Detská knižnica