Opäť sa spojíme so žiakmi

Dátum oznamu: 07. 04. 2021

V živých streamoch, prostredníctvom ktorých sa spájame so žiakmi základných škôl, pokračujeme aj v apríli. V stredu 7. apríla 2021 o 11.00 hodine sa spojíme so žiakmi 5. ročníka pedagóga Lukáša Mencla zo Základnej školy Mojmírová v Piešťanoch. Porozprávame sa s nimi o knihe Perinbaba od Ľubomíra Feldeka, ktorá predstavuje novšie spracovanie filmovej klasiky. Zároveň im predstavíme divadelné spracovanie tohto príbehu a rôzne typy bábok. O 9.15 hodine sa spojíme so žiakmi 1. ročníka pedagogičky Ireny Gábrišovej zo Zákadnej školy M. R. Štefánika. Prváčikom spestríme dištančné vyučovanie prezentáciou klasických rozprávok a dramatizovanými ukážkami. Žiaci budú mať možnosť zapojiť sa do podujatí pripravenými otázkami. Určite spolu zažijeme krásne dopoludnie s knižnými hrdinami.
Newsletter
Detská knižnica