Opatrenia v knižnici

Dátum oznamu: 04. 10. 2021

Od pondelka 4. októbra 2021 sa mesto Piešťany naďalej nachádza v rámci COVID automatu v oranžovej farbe, vo fáze ostražitosti. Vzhľadom k tejto skutočnosti knižnica poskytuje svoje služby podľa Vyhlášky ÚVZ SR č. 240/2021 všetkým osobám bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, negatívny výsledok testovania či prekonanie ochorenia – režim ZÁKLAD.

Pri návšteve knižnice je potrebné dodržiavať nasledovné opatrenia spojené s pandémiou COVID-19.:

1. Vstup a pobyt v budove je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napr. rúško, respirátor) v zmysle aktuálne platného nariadenia ÚVZSR.

2. Pri vstupe do budovy použite dezinfekciu na ruky.

3. K výpožičnému pultu pristupujte po jednom, zachovávajte odstupy minimálne 2 metre a 15m² na jedného návštevníka (neplatí pre členov spoločnej domácnosti).

Pri účasti na hromadných podujatiach sú platné nasledovné opatrenia:

1. Vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napr. rúško, respirátor) v zmysle aktuálne platného nariadenia ÚVZSR.

2. Pri vstupe do budovy použite dezinfekciu na ruky.

3. Pri vstupe a odchode z podujatia a pri presune medzi jednotlivými priestormi dodržiavajte rozostupy 2 m medzi osobami (s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti a školských skupín).

4. V prípade sedenia musí medzi obsadenými miestami ostať jedno miesto neobsadené (s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti).

5. Hromadného podujatia sa nesmie zúčastniť osoba, ktorá vykazuje príznaky akéhokoľvek akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie), a je povinná zostať v domácej izolácii.

6. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.

7. Rešpektujte zákaz podávania rúk.

8. Rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením, srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému, osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb.

9. Organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo e-mailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania.

Veríme, že aj tieto obmedzenia spoločnými silami prekonáme a prispejeme tak k tomu, aby sme vám naše služby mohli poskytovať v plnom rozsahu.

Tešíme sa na vás.
Newsletter
Detská knižnica