Otvárame čitáreň a verejný internet

Dátum oznamu: 25. 05. 2021

Po prvýkrát od začiatku roka vám, našim návštevníkom, budú k dispozícii aj priestory verejného internetu. Okrem toho si budete môcť prečítať aj dennú tlač v priestoroch čitárne. Tieto služby môžete využívať od utorka 25. mája 2021. Dočasne sú neprístupné už len priestory Múdrej ponorky.

Pri návšteve knižnice je potrebné dodržiavať všetky hygienické opatrenia podľa platnej vyhlášky ÚVZSR. Pokiaľ sa okres nachádza v I. stupni varovania (ružová farba), je nevyhnutné:

  • pri vstupe a pobyte v budove mať respirátor FFP2,
  • pri vstupe použiť dezinfekciu na ruky,
  • k výpožičnému pultu pristupovať po jednom, zachovávať odstupy minimálne 2 metre a 15m² na jedného návštevníka (neplatí pre členov spoločnej domácnosti).

Tešíme na vás.
Newsletter
Detská knižnica