Piešťany budú čítať deťom

Naša knižnica sa už po piaty raz zapojila do celoslovenského projektu s názvom Celé Slovensko číta deťom, ktorého cieľom je podporovať rodinu a rodinné vzťahy prostredníctvom čítania veľkých malým.

V stredu, 5. júna 2019 o 10.00 hodine, bude na deti, ich rodičov a starých rodičov čakať množstvo zaujímavých hostí: spisovateľ Ján Uličiansky, hudobníčka, cestovateľka a spisovateľka Dorota Nvotová, ilustrátorka, animátorka a rodáčka z Piešťan Alica Kucharovič či herci Alžbeta Kamenská a Šimon Králik. Podujatím, nad ktorým prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky, Andrej Kiska, bude sprevádzať moderátor a knižný labužník Dado Nagy.

Už teraz sa na vás všetci tešíme.
Newsletter
Detská knižnica