Pocta Viliamovi Turčánymu

Slovenský básnik, prekladateľ a literárny teoretik Viliam Turčány sa nedávno dožil významného životného jubilea 90 rokov. Pri tejto príležitosti sa v jeho rodisku, v Kultúrnom dome v Suchej nad Parnou, uskutoční dňa 15. apríla 2018 o 15.00 h slávnostné podujatie „RYTIER A PEVEC VILIAM TURČÁNY“. Bohatý kultúrny program spojený s prezentáciou knihy Gabriely Izakovičovej Spustovej pripravila Obec Suchá nad Parnou, Mesto Trnava, Trnavský samosprávny kraj a Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave. Organizátori vás srdečne pozývajú na toto podujatie.
Newsletter
Detská knižnica