Ponorka bude zatvorená

Upozorňujeme čitateľov a návštevníkov detského oddelenia, že z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie osvetlenia v priestoroch Oddelenia pre dospelých bude naša Múdra ponorka od budúceho týždňa, 13.1.2020, z organizačných dôvodov zatvorená. 
Newsletter
Detská knižnica