Poznáme víťazné rozprávky Zázračného orieška

Jubilejný desiaty ročník festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok je už za nami. Jedným z jeho hlavných cieľov bola  súťažná konfrontácia rozhlasovej dramatickej tvorby, ktorú hodnotila detská a odborná porota v troch kategóriách: monologické rozprávky, rozprávkové hry a rozhlasové hry pre deti.  Členovia oboch porôt si vypočuli spolu 18 rozhlasových rozprávok z tvorivej dielne RTVS. Vo štvrtok 24. mája v priestoroch Elektrárne Piešťany boli slávnostne vyhlásené výsledky a tvorcovia  víťazných titulov si prevzali ocenenia.

 

V kategórii rozprávkových hier sa odborná aj detská porota zhodli na titule Dobrý sluha, zlý pán. Ide o voľnú adaptáciu na motívy ľudovej rozprávky Boženy Němcovej. Autorkou jej rozhlasovej verzie je Naďa Uličná-Jurkemik, dramaturgičkou Zuzana Kolmosová a režisérkou Milena Lukáčová. Deti očarila po zvukovej stránke, najmä výberom ruchov pre oheň, vzduch a vodu a ocenili tiež výber hercov k jednotlivým postavám. Považovali ju za vtipnú, mnohé scény za reálne, vyzdvihli jej napätie a dobrodružnosť. Najlepší herecký výkon podľa nich podal Boris Farkaš v postave Pána ohňa.

 

Pri monologických rozprávkach sa verdikt oboch porôt líšil. Detská porota ocenila Príbeh Theseus a Ariadna od Beaty Panákovej v réžii Mileny Lukáčovej.  U odbornej poroty zvíťazila Rozprávka o rytierovi smutnej postavy spisovateľa Miguela de Cervantesa – takisto v dramaturgii Beaty Panákovej v réžii Jaroslava Rozsívala.

 

Novinkou tohto ročníka bola tretia súťažná kategória – rozhlasové hry pre deti. U detskej poroty len o jeden bod zvíťazila hra V záhrade papierových drakov Jany Bodnárovej v réžii Mileny Lukáčovej.  Cenu za najlepší herecký výkon udelili Eve Matejkovej za postavu babičky. Odborná porota v tejto kategórii vybrala hru Wiliama Shakespeara Sen noci svätojánskej, ktorá sa vďaka autorskému prerozprávaniu a réžii Jakuba Nvotu ešte viac priblížila dnešným mladým ľuďom.

 

Počas slávnostného vyhlasovania výsledkov celú súťaž zhodnotila vedúca Odboru vlastnej tvorby Slovenského rozhlasu Zuzana Belková: „Aj tento ročník festivalu potvrdil, že rozhlas má vďaka svojej tvorbe pre deti stále čo povedať na tému fantázia, hravosť a podpora pozitívnych hodnôt aj bez zbytočného didaktizovania.“
Newsletter
Detská knižnica