23.01.2018

Prašiškriatkove dobrodružstvá

Chceš sa zoznámiť s Prašiškriatkom a jeho kamarátmi z pivnice ? Ak áno, stretneme sa v utorok 

23. januára o 14.00 h na literárno- výtvarnej dielni. Zoznámime ťa s knihu Sedem dní v pivnici, autora

Petra Karpinského a vytvoríme si vlastného škriatka. Tešíme sa na Teba.
Newsletter
Detská knižnica