Pražská jar 1968

Sto rokov spoločného štátu Čechov a Slovákov je príležitosťou na pripomenutie si mnohých významných míľnikov našej spoločnej histórie. K nim nesporne patrí obdobie od konca roku 1967 až po okupáciu Československa v auguste 1968, ktoré je známe pod názvom Pražská jar. Bolo to obdobie postupného uvoľňovania politickej situácie a pokusu o reformu socialistického systému tzv. zavádzaním „socializmu s ľudskou tvárou.“

Práve tomuto obdobiu Pražskej jari je venovaný rovnomenný výstavný projekt, ktorý pripravili České centrá pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa.

Pozývame vás do Mestskej knižnice mesta Piešťany, kde je od 11. júla do 9. augusta 2018 inštalovaná  výstava Pražská jar 1968.

Z výstavy sa dozvieme o atmosfére uvoľňovania v Československu od roku 1962 po oficiálnej revízii  politických procesov v 50. rokoch, zaspomíname na obrovský úspech našej krajiny na výstave Expo Brusel 1958, ale dozvieme sa aj o dianí v umení. Historicky zaujímavou časťou výstavy je panel o politických zmenách po rezignácii prezidenta Novotného, nástupe Dubčeka a reformnom dianí v Československu, ktoré stopla  okupácia v auguste 1968. S ňou súvisí aj vznik exilu a samizdatovej komunity.

Pozývame vás zaspomínať  si na históriu spred 50 rokov alebo sa dozvedieť o tom, ako žili vaši predkovia.
Newsletter
Detská knižnica