Prieskum knižníc o informačnom vzdelávaní

Dátum oznamu: 11. 10. 2021

Slovenská asociácia knižníc pripravila prieskum informačnej gramotnosti mládeže v rámci projektu Knižnice a informačné vzdelávanie. Cieľom prieskumu je mapovať vývoj informačných zručností mládeže, sledovať dopady aktivít knižníc v oblasti informačného vzdelávania (aj vo vzťahu ku COVID pandémii), získať informácie pre adresnejšie nastavenie aktivít knižníc na podporu informačnej gramotnosti.

Dotazník nájdete na webovej stránke SAK (www.sakba.sk ), ale aj tu: https://forms.gle/6jBkfg3EPwEh9Xy38

Prieskum prebieha do 26. októbra 2021.
Newsletter
Detská knižnica