Rozhovor s Idou Hledíkovou

Dátum oznamu: 13. 07. 2021

Pozrite si rozhovor s vedúcou Katedry bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave profesorkou Idou Hledíkovou. Tú sme oslovili v rámci výstavy venovanej bábkovému divadlu Dnes vám hráme v zlatom ráme. Prezentujeme na nej aj práce študentov tejto katedry. Výstava trvá do konca júla a približuje históriu tohto divadelného druhu na Slovensku. Od kočovných marionetárov po nezávislé skupiny. Súčasťou sú aj mnohé sprievodné podujatia. Realizujú sa vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.

Video nájdete tu.
Newsletter
Detská knižnica