Rozhovory z domu

Dátum oznamu: 24. 04. 2020

Neľahká situácia, ktorá postihla celý svet a zmenila náš životný štýl takpovediac zo dňa na deň, sa dotýka nielen práce, sociálnej oblasti a zdravotníctva. Veľmi výrazne zasiahla aj kultúrno-spoločenské dianie. Pandémia nás, okrem iného, prinútila obmedziť to, čo je nám, ľuďom najprirodzenejšie. Stretávanie sa. Či už pri dobrej káve, v knižniciach, kníhkupectvách, galériách, divadlách, stretnutiach s tvorcami kníh v rámci besied, prezentácií a knižných festivalov. V nasledujúcich rozhovoroch s významnými slovenskými i českými spisovateľmi, ilustrátormi, vydavateľmi – jednoducho tými, vďaka ktorým je svet literatúry a umenia pre deti a mládež taký bohatý sa dozviete, ako práve oni prežívajú tieto dni. Na naše otázky nám odpovedali napríklad aj takto: 

„Bolo to trocha ako skok do studenej vody...“ 

(Toňa Revajová – spisovateľka, editorka, redaktorka)

 

 „Čas som využil na tvorivú prácu.“ 

(Ján Uličiansky – spisovateľ, dramaturg, scenárista, režisér, vysokoškolský pedagóg)

„Je to skúška charakterov.“ 

(Juraj Martiška – maliar, ilustrátor, grafik)

 „Potrebujem sa stretávať s priateľmi.“

(Roman Brat – spisovateľ, scenárista, publicista a prekladateľ)

Viac zaujímavostí, ktoré nám prezradili, si môžete prečítať v časti „Rozhovory“. Stačí kliknúť na tento odkaz: www.kniznica.sk/rozhovory/.
Newsletter
Detská knižnica