S Igorom Válkom po slovenských riekach a jazerách

Hádam neexistuje potok, rieka, jazero, alebo liečivý prameň, ktorý by nebol opradený legendami a povesťami, uchovávanými po mnohé generácie. Vodstvo samotné bolo vždy tajomným miestom, v ktorom žili a žijú rôzne zázračné bytosti, ovplyvňujúce či už priamo, alebo nepriamo svet ľudí. Jednou z takýchto bytostí je napríklad víla Dudinka, o ktorej (a nielen o tej) nám porozpráva spisovateľ, publicista a básnik Igor Válek.

S jeho povesťovou tvorbou sa budete môcť zoznámiť už v utorok, 29. októbra 2019 o 10.00 hodine, v rámci besedy s názvom Víla Dudinka a Rimania. Tešíme sa na vašu návštevu.
Newsletter
Detská knižnica