Ten zážitok bol úžasný

Na festivale Zázračný oriešok, Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe, rozhodujú o víťazoch dve poroty. Detská porota má 45 členov a skladá sa zo zástupcov detských čitateľov Mestskej knižnice mesta Piešťany. Pracuje v troch skupinách. Každá skupina hodnotí súťažné tituly na základe počúvania svojej súťažnej kategórie a určí jej víťazný titul. Odborná porota pozostáva z odborníkov v danej oblasti a má 9 členov. Na základe počúvania hodnotí všetkých 18 súťažných titulov. Členov všetkých porôt menuje Mesto Piešťany v spolupráci s RTVS. Za Piešťany bola nominovaná Ivana Papcunová, pedagogička pôsobiaca na Gymnáziu Pierra de Coubertina. Festival bol pre ňou veľkým zážitkom a všetky nové informácie môže zúročiť vo svojej pedagogickej praxi. Pri výučbe slovenčiny a literatúry často využíva video-sekvencie, no prácu s rozhlasovými hrami rada zaradí do svojich učebných osnov. Študenti nie sú zvyknutí počúvať, ale práve pri diskusiách poroty získala pani Papcunová nové nápady a návody ako s audiom pracovať. Rozhovor s ňou si môžete pozrieť na webovej stránke www.zazracnyoriesok.sk.
Newsletter
Detská knižnica