To najlepšie z rozhlasovej dramatickej tvorby

Trnava sa práve v týchto dňoch premenila na hlavné mesto rozhlasovej hry. V rámci festivalu, ktorého hlavným organizátorom je RTVS, si verejnosť môže do 12. júna vypočuť až 20 súťažných titulov, rozdelených do dvoch súťažných kategórií s minutážou do 30 a nad 30 minút a to na dvoch rôznych miestach - v Knižnici Juraja Fándlyho a Divadle Jána Palárika, vždy od 9.00 do 16.30 hodiny.
Súčasťou Festivalu rozhlasovej hry je množstvo sprievodných podujatí, ako napríklad workshop s názvom Naša zabudnutá klasika, scénická prezentácia textov Fórum mladých autorov 6 či stretnutia s rozhlasovými tvorcami.
Newsletter
Detská knižnica