Tomáš Janovic napísal svoje posledné životné riadky

Dátum oznamu: 15. 12. 2023

Odišiel slovenský spisovateľ, novinár, textár, básnik, autor rozhlasových, televíznych, divadelných hier a autor literatúry pre deti a mládež. Odišiel priateľ našej knižnice, pravidelný hosť našich podujatí. Odišiel Tomáš Janovic.

Tomáš Janovic navštívil množstvo podujatí organizovaných piešťanskou knižnicou. Stretával sa s detskými, ale aj dospelými čitateľmi svojich úspešných kníh, debatoval s nimi a zhováral sa. K jeho jubilejným 80. narodeninám mu dokonca deti z celého Slovenska kreslili obrázky, inšpirované jeho knihami. V tom čase nám k tomu povedal toto: „Obdivujem deti aj preto, lebo ony neilustrovali to, čo som napísal, ony tie moje básničky dotvorili vlastnými nápadmi, vlastnou fantáziou a vlastným humorom. Čiže nie sú to obyčajné ilustrácie, ale je to viac ako ilustrácia.“

Úspešný spisovateľ si vážil čitateľov svojich kníh, ktorých za svoj život napísal desiatky. Jeho tvorba zabavila, poučila i zahriala pri srdci. Tak, ako spomienka na Tomáša Janovica, tak i jeho tvorba zostane večná.

Tomáš Janovic sa narodil 22. máj 1937 v Bratislave. Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského, odbor slovenčina a dejepis. Po ukončení štúdia nastúpil do redakcie satirického časopisu Roháč, kde pracoval až do roku 1991. Vo svojich dielach sa venoval témam ako generačné problémy, obdobie vojny, rasové prenasledovanie a ďalšie. Za svoje diela získal množstvo ocenení. Zomrel 14. decembra vo veku 86 rokov.

Nech odpočíva v pokoji.
Newsletter
Detská knižnica