Trojruža pre Erika Jakuba Grocha

Spisovateľ a básnik Erik Jakub Groch získal najprestížnejšie ocenenie určené tvorcom detskej literatúry na Slovensku – Trojružu. Tá vznikla v roku 1965 ako Cena Fraňa Kráľa a od roku 1991 ju pod súčasným názvom udeľuje BIBANA, Literárny Fond a Slovenská sekcia IBBY za doterajšiu literárnu tvorbu alebo vynikajúce dielo, ktoré významnou mierou prispelo k rozvoju slovenskej literatúry pre deti. 

Čerstvému držiteľovi Trojruže za rok 2020, Erikovi Jakubovi Grochovi, srdečne gratulujeme a želáme veľa síl do ďalšej, rozprávkovej práce.
Newsletter
Detská knižnica