V roku 2020 sme oslávili 95 rokov knižnice

Dátum oznamu: 04. 02. 2021

Mestská knižnica mesta Piešťany si v roku 2020 pripomenula 95. výročie svojho založenia mnohými aktivitami. Súčasťou osláv bolo aj vydávanie e-novín, ktorých prvé 3 čísla si prečítate na našom webe. V rámci festivalu Zázračný oriešok, Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe, sme pri tejto príležitosti pre deti i dospelých pripravili komponovaný program venovaný prezentácii rozhlasových (Rozprávka z knižnice) a slovenských i českých knižných rozprávok z prostredia knižnice – Analfabeta Negramotná a Knihovnické pohádky. Na podujatí účinkoval slovenský spisovateľ Ján Uličiansky a bábkoherec Martin Kollár. Ako dlhoroční priatelia našej knižnice si tiež spoločne zaspomínali na spoluprácu s knižnicou a deťom porozprávali príbehy z jej histórie. Na webovej stránke knižnice nájdete samostatnú časť pod názvom Zaži si svoju knižnicu. Návštevník si tam môže pozrieť divadelné predstavenia, tvorivé workshopy, dramatizácie knižných titulov, obrázkové dielničky, prehliadky našich najlepších výstav. Pod týmto názvom sme organizovali aj celodenné oslavy plné bohatého programu pre celé rodiny (divadielko, tvorivé dielne, autogramiády, besedy). 

Všetky videá nájdete na:

https://www.kniznica.sk/kniznica-online/zazi-si-svoju-kniznicu/
Newsletter
Detská knižnica