Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


23.05.2018

Víťazi súťaže „Neodíď nám, rozprávočka...“ sú už známi

Mestská knižnica mesta Piešťany spolu s partnermi (Literárne informačné centrum, Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre deti, vydavateľstvá Buvik, Slovart, SPN – Mladé letá, Tatran, Ikar, RTVS a Městská knihovna v Praze)  vyhlásila koncom roka 2017 výtvarnú súťaž pre žiakov 1. – 5. ročníka základných škôl, špeciálnych škôl, základných umeleckých škôl a školských klubov s názvom „Neodíď nám, rozprávočka...“.

Témou súťaže bolo ľubovoľnou výtvarnou technikou stvárniť svoj obľúbený príbeh, rozprávku, či básničku Pavla Dobšinského alebo Boženy Němcovej. V tomto roku obe naše krajiny slávia  významné jubileum – sté výročie od vzniku našej spoločnej republiky. Jedným z našich príspevkov k oslavám storočnice Československa je aj X. ročník medzinárodného festivalu Zázračný oriešok. Práve na ňom si pripomenieme 190. výročia narodenia slovenského rozprávkara Pavla Dobšinského  a  156. výročie narodenia českej spisovateľky Boženy Němcovej. A práve na ňom vyhlásime aj víťazov výtvarnej súťaže Neodíď nám, rozprávočka...

Víťazov ešte nebudeme prezrádzať. Zatiaľ len uvedieme, že do súťaže bolo zaslaných až 1332 detských prác zo 79 škôl, z toho bolo 5 škôl z Českej republiky.

Porota udelila celkovo 37 cien a 23 čestných uznaní. Pre víťazov sú pripravené hodnotné ceny. Slávnostné vyhlásenie víťazov a vernisáž výstavy ocenených prác sa uskutoční v stredu 23. mája 2018 o 14.00 h v Elektrárni Piešťany.