Vyhodnotenie literárnej súťaže

Dátum oznamu: 12. 08. 2020

V apríli sme vyhlásili literárnu súťaž s názvom ZA DVERAMI (zatvorenej) KNIŽNICE. Bola určená pre žiakov prvého a druhého stupňa základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Deti mali napísať, čo robili doma, keď nemohli chodiť do školy alebo vymyslieť príbeh o tom, čo sa deje za dverami zatvorenej knižnice. Literárne diela hodnotila odborná porota v zložení: poetka, literárna kritička a redaktorka Ľubica Kepštová, editorka, autorka, prekladateľka Mária Števková a spisovateľ a jazykovedec Peter Karpinský. Porota uznala najmä vtip zaslaných prác a dôverné kamarátstvo s detskou literatúrou. Súťažiaci dobre poznali hrdinov detských kníh (Fricka, Jupka, Ferda Mravca, Macka Pú, Malého princa atď.). Ocenili 8 detí: Adam Valér Vnuk, Bianka Svitková, Timotej Belica, Melánia Mozoláková, Timea Erdélyová, Eliška Bieliková, Natália Medová, Petra Tekulová. Menovaní získavajú knižné odmeny, ktoré venovali vydavateľstvá Buvik, Literárne informačné centrum a časopis Slniečko. Darčeky si môžu vyzdvihnúť po 26.8.2020 v piešťanskej knižnici. Gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme.
Newsletter
Detská knižnica