Výstava bábok pre celú rodinu

Dátum oznamu: 18. 05. 2021

V priestoroch knižnice sme v pondelok 10. mája pre vás otvorili výstavu tradičných drevených marionet s názvom Dnes vám hráme v zlatom ráme. Bábky zo svojich inscenácií poskytli Miroslav Duša (Teátro Neline, Divadlo PIKI), Markéta Plachá (Divadlo PIKI) a Bábkové divadlo Žilina. Súčasťou expozície sú aj unikátne skice bábok od popredných slovenských scénografov, ktoré nám venoval Juraj Poliak (Bábkové divadlo Žilina). Na výstave môžete vidieť aj výber bábok z autorskej tvorby študentov Katedry bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU.

Počas trvania výstavy sme pre vás pripravili zaujímavé sprievodné programy, na ktorých sa zabavíte a dozviete niečo nové nielen o bábkarskom umení, ale aj o knižkách, z ktorých autori pri svojej tvorbe vychádzali. 

Viac informácií o výstave a podujatiach nájdete na: 
https://www.kniznica.sk/detaily-zaznamu/?tx_kioscosmotron_pi1%5Bdetail%5D=pim_un_auth%2A0171918

Upozornenie:
Podľa aktuálne platných epidemiologických opatrení MZSR je vstup na výstavu povolený pre skupinu v maximálnom počte 10 osôb. Prosíme vás o rešpektovanie bezpečnostných nariadení nosenie rúšok – dodržiavanie odstupu – dezinfekcia rúk v záujme zachovania vášho zdravia i zdravia zamestnancov MK.

Výstava bude prebiehať do 30.06.2021 – tešíme sa na vás!
Newsletter
Detská knižnica