Výstava - Zmysel to má aj bez zmyslov

Mestská knižnica mesta Piešťany v spolupráci s Bibianou - Medzinárodným domom umenia pre deti, si pripravila od 15. novembra 2018 interaktívnu výstavu s názvom Zmysel to má aj bez zmyslov.

Výstava výnimočným a hravým spôsobom predstavuje knihy pre a o deťoch s postihnutím. Ide prevažne o beletristické portréty detí a mládeže s rôznym druhom postihnutia, príbehy v Braillovom písme, s hmatovými ilustráciami alebo so znakmi posunkového jazyka, knihy v ľahko čitateľnom formáte, ktoré sú vďaka minimu textu, jednoduchému príbehu, prehľadnému dizajnu a zrozumiteľným ilustráciám určené pre deti s poruchami učenia alebo oneskoreným mentálnym vývinom.

V rámci sprievodných podujatí môžete vy alebo vaše ratolesti absolvovať výstavu alebo jej časť na invalidnom vozíku, s barlami či zaviazanými nohami, s bielou palicou, so šatkou na očiach či slúchadlami na ušiach. Premeníte sa tak na človeka so zdravotným, sluchovým alebo telesným postihnutím, na dieťa s autizmom, mutizmom, či Downovým syndrómom. Cieľom výstavy nie je vzbudzovať ľútosť, ale prispieť k lepšiemu pochopeniu tejto skupiny detí a ich potrieb.

Výstavu Zmysel to má aj bez zmyslov si môžete pozrieť do 20. decembra 2018 v priestoroch Mestskej knižnice mesta Piešťany.
Newsletter
Detská knižnica